அறிவு மற்றும் அறிஞர்களின் சிறப்புகள்

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

அஷ்-ஷெய்க் அபூ அப்திர்-ரஹ்மான் நவ்வாஸ் அல்-ஹிந்தி அஸ்-ஸெய்லானி ஹபிழஹுல்லாஹ்

♦ அறிந்தவர்களும் அறியாதவர்களும் சமமாவார்களா?

♦ அறிவைப் பெற்றவர்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வார்கள்.

♦ அறிவு என்பது ஒளியாகும்.

♦ அறிவுள்ளவர்களிடம் சென்று அறிவை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

♦ அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளை மறுக்கின்றவர்கள் அநியாயக்காரர்கள்.

♦ அல்லாஹ்வை அதிகமாக அஞ்சுபவர்கள் உலமாக்கள்.

♦ மறுமை நாளில் யாருடன் எழுப்பப்படுவோம்?

♦ அறிவை அதிகரிக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திக்க வேண்டும்.

♦ அறிவு பெற்றவர்களின் பண்புகள்.

எங்களுடைய இந்த அறிவுத் தளத்துடன் இணைந்திருப்பதன் மூலம்; இங்கு பதிவிடப்படும் உண்மையான ஸலபி உலமாக்களின் அல்-குர்ஆன், அகீதா, தவ்ஹீத், பிக்ஹ், பத்வாக்கள் போன்ற இன்னும் பல பயன்தரக்கூடிய அறிவுகளிலிருந்து, இன்ஷா அல்லாஹ் பயன்பெற முடியும்.

The Virtues of knowledge and Scholars

அண்மைய இடுகைகள் Recent Posts

அண்மைய ஜுமுஆக்கள்

பிரிவுகள் (Catagories)