அறிவு

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

இப்னுல் கையிம் ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறினார்கள்

அறிவு என்பது நபிமார்களின் அனந்தரச் சொத்தாகும்

இன்னும் பணம் என்பது மன்னர்களினதும், செல்வந்தர்களினதும் அனந்தரச் சொத்தாகும்.

மிப்தாஹ் தார் அஸ்-ஸஆதஹ்: 498/1

அண்மைய இடுகைகள் Recent Posts

அண்மைய ஜுமுஆக்கள்

பிரிவுகள் (Catagories)