அல்லாஹ்வின் நேசத்தை பெற்றுத் தரும் செயல்கள்

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

 بسم الله الرحمن الرحيم

விளக்க உரை: அஷ்-ஷெய்க் அபூ அப்திர்-ரஹ்மான் நவ்வாஸ் அல்-ஹிந்தி அஸ்-ஸெய்லானி ஹபிழஹுல்லாஹ்.

அல்லாஹ் தன்னுடைய நல்லடியார்களை நேசித்தால் அதன் பிரதிபலன் எவ்வாறு இருக்கும்?

அல்லாஹ்வின் நேசத்தையும் பாசத்தையும் முஹப்பத்தையும் எவ்வாறு அடைந்துகொள்வது?

♦ தக்வாவை கொண்டு அல்லாஹ்வின் நேசத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

♦ பொறுமையைக் கொண்டு அல்லாஹ்வின் நேசத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

♦ நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம்) அவர்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் நேசத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

♦ அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்பு தேடுவதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் நேசத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

♦ உள்ளத்தையும் வெளிப்புறத்தையும் சுத்தமாக வைப்பதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் நேசத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

♦ அல்லஹ்வுடைய இபாதத்தில் இஹ்ஸான் செய்பவர்களாகவும் மேலும் படைப்பினங்களுக்கு நலவு செய்யக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் நேசத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

♦ நீதியையும் நேர்மையையும் கடைபிடிப்பதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் நேசத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

♦ அல்லாஹ்வின் பாதையில் போராடுவதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் நேசத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

♦ அல்லாஹ்வுக்காக நேசித்து மேலும் முஸ்லிம் சகோதரர்களை சந்தித்து ஸியாரத் செவதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் நேசத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

எங்களுடைய இந்த அறிவுத் தளத்துடன் இணைந்திருப்பதன் மூலம்; இங்கு பதிவிடப்படும் உண்மையான ஸலபி உலமாக்களின் அல்-குர்ஆன், அகீதா, தவ்ஹீத், பிக்ஹ், பத்வாக்கள் போன்ற இன்னும் பல பயன்தரக்கூடிய அறிவுகளிலிருந்து, இன்ஷா அல்லாஹ் பயன்பெற முடியும்.

Actions which gain the love of Allah for his slave

அண்மைய இடுகைகள் Recent Posts

அண்மைய ஜுமுஆக்கள்

பிரிவுகள் (Catagories)