கிதாப் அத்-தவ்ஹீத் விளக்க உரை – 02

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

بسم الله الرحمن الرحيم

நூல்: கிதாப் அத்-தவ்ஹீத்

ஆசிரியர்: ஷெய்ஹுல் இஸ்லாம் அல்-முஜத்தித் முஹம்மத் இப்னு அப்தில் வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ்

பாடம்: 02

விரிவுரை; அபு அம்ர் பஸ்மில் இப்னு அமீர் (பரீஸ்) அஸ்-ஸெய்லானி وفقه الله

❆❆ பஸ்மலா – بسم الله الرحمن الرحيم விளக்கம்.

❆❆ தவ்ஹீத் என்ற சொல்லுக்கான அடிப்படை.

❆❆ அத்-தவ்ஹீத் என்ற சொல்லின் விளக்கம்.

❆❆ அத்-தவ்ஹீத் என்ற சொல்லின் மார்க்க ரீதியான விளக்கம்.

❆❆ தவ்ஹீதின் வகைகளும் அதற்கான ஆதாரங்களும் மேலும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கான பதில்களும்.

❆❆ வஹ்ஹாபி ஒரு சிறு விளக்கம்.

இன்ஷா அல்லாஹ்! இச்சிறு தலைப்புகள் மூலம் கீழ்க்காணும் கிதாபுத் தவ்ஹீதின் இரண்டாம் பாடத்தை ஆதாரங்களுடன் கற்போம்! எத்திவைப்போம்!

எங்களுடைய இந்த அறிவுத் தளத்துடன் இணைந்திருப்பதன் மூலம்; இங்கு பதிவிடப்படும் உண்மையான ஸலபி உலமாக்களின் அல்-குர்ஆன், அகீதா, தவ்ஹீத், பிக்ஹ், பத்வாக்கள் போன்ற இன்னும் பல பயன்தரக்கூடிய அறிவுகளிலிருந்து, இன்ஷா அல்லாஹ் பயன்பெற முடியும்.

Lesson_02_Kitab At-Tawheed

அண்மைய இடுகைகள் Recent Posts

அண்மைய ஜுமுஆக்கள்

பிரிவுகள் (Catagories)