Abu Julaibeeb Sajid Nasrudeen As-Sailani

Ramadan-நோன்பும் அதன் சட்ட திட்டங்களும்

நன்மைகளை பல மடங்காக்கித் தரும், ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்த ஒரு இரவை தன்னகத்தே கொண்டுள்ள, சிறந்த மாதமாகிய ரமழான் மாதம் எம்மை நோக்கி வருகிறது. எனவே ராமலானின் சட்ட திட்டங்கள் பற்றி இன்-ஷா அல்லஹ்! அறிந்து கொள்வோம்!

Read More »

அகீதா – லாமியா இப்னு தைமிய்யா கவிதைத் தொகுப்பு – விளக்கம் – 07,08

மத்ஹப் என்ற சொல்லின் விளக்கம் ஒரு மனிதன் மார்க்கத்தை விளங்குவதின்பால் செல்லக்கூடிய பாதை ஆகும். மாறாக, அறியப்பட்ட நான்கு மத்ஹபுகளுமல்ல. நான்கு மத்ஹபுகளில் ஒன்றைப் பின்பற்றுவதற்கு குர்ஆனிலோ, சுன்னாவிலோ ஆதாரம் இல்லை. அல்லாஹுத்தஆலா கூறுகின்றான்: ‘உங்கள் இரட்சகனிடமிருந்து உங்களுக்கு இறக்கப்பட்டதைப் பின்பற்றுங்கள்.

Read More »

அகீதா – லாமியா இப்னு தைமிய்யா கவிதைத் தொகுப்பு – விளக்கம் – 06

ஷெய்குல் இஸ்லாம் இப்னு தைமிய்யா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் இந்த கவிதை அடியை மஜ்மூ அல்-பதாவாவில் ஒரு இடத்தில் வேறு ஒருவர் கூறுவது போன்று கூறுகின்றார்கள். எனவே வேறு ஒருவர் கூறுவது போன்று இமாம் அவர்களே குறிப்பிடுகின்றார்கள்..

Read More »

அகீதா – லாமியா இப்னு தைமிய்யா கவிதைத் தொகுப்பு – விளக்கம் – 05

இமாம் இப்னு தைமிய்யா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் அகீதாவின் மிக முக்கியமான அடிப்படைகளை அனைவரும் இலகுவாக கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கில் இக்கவிதைத் தொகுப்பை பதினாறு அடிகளில் மிக அழகாகவும் சுருக்கமாகவும் விளக்கியுள்ளார்கள்.

Read More »

அகீதா – லாமியா இப்னு தைமிய்யா கவிதைத் தொகுப்பு – விளக்கம் – 04

இஸ்லாம் அநாதரவான நிலையிலேயே ஆரம்பத்தில் இருந்தது. திரும்பவும் அது அநாதரவான நிலைக்கே செல்லும். எனவே, ஆதரவற்று அநாதரவாக இருப்போருக்கு நன்மாராயம் உண்டாகட்டும்!

Read More »

அகீதா – லாமியா இப்னு தைமிய்யா கவிதைத் தொகுப்பு – விளக்கம் – 03

பிள்ளை செல்ல வேண்டி சரியான பாதையை சீரமைத்துத் தரும் விடயத்தில் பெற்றோரின் பங்களிப்பு மிகப் பாரியது, எனினும் இல்லங்களில் அதற்கான நல்ல வழிகாட்டல் எதுவும் காணப்பட வில்லை.

Read More »

அகீதா – லாமியா இப்னு தைமிய்யா கவிதைத் தொகுப்பு – விளக்கம் – 02

எவன் தன் முகத்தை முற்றிலும் அல்லாஹ்வின் பக்கமே திருப்பி, நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறானோ, அவன் நிச்சயமாக உறுதியான கயிற்றை பலமாக பற்றிப் பிடித்துக் கொண்டான். இன்னும் காரியங்களின் முடிவெல்லாம் அல்லாஹ்விடமேயுள்ளது. (ஸூரத்து லுக்மான்:22)

Read More »

அகீதா – லாமியா இப்னு தைமிய்யா கவிதைத் தொகுப்பு – விளக்கம் – 01

உமர் இப்னுல் கத்தாப் رضي الله عنه அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்; ஜாஹிலிய்யத் (மெளடீகத்)தைப் பற்றிப் புரிந்து கொள்ளாத மக்கள் இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் தோன்றும் போது, அதன் சங்கிலி வளையல்கள் துண்டு துண்டாக உடைந்து போகும்”

Read More »

தஹஜ்ஜுத் தொழுகை எப்போது தொழ வேண்டும்?

நம்முடைய இறைவன் ஒவ்வொரு இரவும் கீழ் வானத்திற்கு இறங்கி இரவில் மூன்றில் ஒரு பகுதி இருக்கும்போது, ‘என்னிடம் யாரேனும் பிரார்த்தித்தால் அதை நான் அங்கீகரிக்கிறேன். யாரேனும் என்னிடம் கேட்டால் அவருக்கு கொடுக்கிறேன். யாரேனும் என்னிடம் பாவமன்னிப்புக் கோரினால் அவரை நான் மன்னிக்கிறேன்’ என்று கூறுவான்’.

Read More »

நகம் வெட்டுதல் பற்றி இஸ்லாம் கூறும் அழகிய வழிகாட்டல்கள் மற்றும் அதனுடன் சம்மந்தப்பட்ட மிக முக்கியமான பிரயோசனங்கள்.

சில மனிதர்கள் கூறுவதை நான் செவிமடுத்துள்ளேன்: அதாவது நகங்களை வெட்டியதன் பிறகு கட்டாயம் அவைகளை ஒரு இடத்தில் புதைக்க வேண்டும், மற்றும் புதைக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் குர்ஆனிய சில அத்தியாயங்களை ஓதவேண்டும். உதாரணமாக மூன்று குல் சூராக்கள். இன்னும் அவைகளை எறிவது கூடாது என்பதாக; எனவே இதன் சட்டம் என்ன?

Read More »

அண்மைய இடுகைகள்

பிரிவுகள் (Catagories)