தப்ஸீர்

அல்-குர்ஆன் விளக்கம் – வெற்றி பெற்ற முஃமினீன் (விசுவாசி)களின் பண்புகள்

வெற்றியாளர்கள் – தம் தொழுகையில் மிக்க உள்ளச்சத்துடனும்; வீணானவற்றைப் புறக்கணித்தும்; ஜகாத்தை கொடுத்தும்; வெட்கத்தலங்களை பாதுகாத்தும்; அமானிதத்தை பேணியும்; தொழுகைகளைப் பேணியும் இருப்பார்கள்.

Read More »

அல்-குர்ஆன் விளக்கம் – தெளிவான ஒரு ஆதாரமும் அத்தாட்சியும்

மனிதர்களே! உங்கள் இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு (உறுதியான) அத்தாட்சி வந்து விட்டது; தெளிவான பேரொளியையும் உங்களிடம் இறக்கி வைத்துள்ளோம். (ஸூரத்துன்னிஸா: 174)

Read More »

குர்ஆன் தப்ஸீர் – ஸூரா அல்-முஃமினூன் 04 – 06

மேகத்திலிருந்து (நம்) திட்டப்படியே மழையை பொழியச் செய்கிறோம். அதனைப் பூமியில் தங்கும்படியும் செய்கின்றோம். அதனைப் (பூமியிலிருந்து) போக்கிவிடவும் நாம் ஆற்றல் பெற்றுள்ளோம்.

Read More »

குர்ஆன் தப்ஸீர் – ஸூரா அல்-முஃமினூன் 01 – 03

அந்த இந்திரியத்தை இரத்தக் கட்டியாகப் படைத்தோம், பின்னர் அவ்விரத்தக் கட்டியை மாமிசத்துண்டாகப் படைத்தோம், பின்னர் அம்மாமிசத்துண்டை எலும்புகளாகப் படைத்தோம், பின்னர் அவ்வெலும்புகளுக்கு மாமிசத்தை அணிவித்தோம்…

Read More »

அல்லாஹுத்தஆலாவின் பத்து (வசியத்துக்கள்) உபதேசங்கள்

بسم الله الرحمن الرحيم வாருங்கள்! உங்கள் இறைவன் உங்கள் மீது விலக்கியிருப்பவற்றையும் (ஏவியிருப்பவற்றையும்) நான் ஓதிக் காண்பிக்கிறேன்; எப்பொருளையும் அவனுக்கு இணையாக வைக்காதீர்கள்; பெற்றோர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள்; வறுமைக்குப் பயந்து உங்கள் குழந்தைகளைக்

Read More »

அண்மைய இடுகைகள்

பிரிவுகள் (Catagories)