தப்ஸீர்

அல்லாஹுத்தஆலாவின் பத்து (வசியத்துக்கள்) உபதேசங்கள்

بسم الله الرحمن الرحيم வாருங்கள்! உங்கள் இறைவன் உங்கள் மீது விலக்கியிருப்பவற்றையும் (ஏவியிருப்பவற்றையும்) நான் ஓதிக் காண்பிக்கிறேன்; எப்பொருளையும் அவனுக்கு இணையாக வைக்காதீர்கள்; பெற்றோர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள்; வறுமைக்குப் பயந்து உங்கள் குழந்தைகளைக்

Read More »

அண்மைய இடுகைகள்

பிரிவுகள் (Catagories)