தஃவா

Fatwa-ஒரு அழைப்பாளருக்கு (தஃவாவில் ஈடுபடுபவருக்கு) நிலையான போதிய மார்க்க அறிவு அத்தியவசியமாகும்

بسم الله الرحمن الرحيم அஷ்ஷெய்க் அபூ அப்தில்லாஹ் முஹம்மத் இப்னு ஹி(z)ஸாம் அல்-பழ்லி அல்-பஃதானி அல்-யமானி ஹபிளஹுல்லாஹ் அவர்களிடம் கீழ்காணும் கேள்வி கேட்கப்பட்டது: கேள்வி: அஹ்லுஸ் ஸுன்னா வல்-ஜமாஆவை சேர்ந்த ஒரு அழைப்பாளர்

Read More »

Fatwa-தஃவா பிரச்சாரம் வெற்றிகரமாகவும் (பரக்கத்) அபிவிருத்திமிக்கதாகவும் மாறவேண்டும் என்று எவர்களெல்லாம் ஆசைப்படுகின்றார்களோ! அந்த தஃவா அவர்களின் வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும்!

بسم الله الرحمن الرحيم அஷ்ஷெய்க் முஹம்மத் இப்னு ஸாலிஹ் அல்-உஸைமீன் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டது.. கேள்வி: சிறப்பிற்குறிய ஷெய்க் அவர்களே! அல்லாஹுத்தஆலா உங்களுக்கு பரக்கத் செய்யட்டும். அல்லாஹ்வின் பாதையில் அழைப்பு பிரச்சாரம் செய்கின்ற

Read More »

அண்மைய இடுகைகள்

பிரிவுகள் (Catagories)