ஹஜ்

அரபா தினத்தின் சிறப்புகள்

நபி ﷺ அவர்கள் கூறினார்கள்: துஆவில் மிக சிறந்த துஆ அரபா நாளில் கேட்கப்படும் துஆவாகும். இன்னும் நானும் எனக்கு முன்னாலுள்ள நபிமார்களும் ஓதி வந்த சிறந்த வார்த்தை ⟪⟪ லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லாஷரீ(க்)க லஹு, லஹுல் முல்(க்)கு வலஹுல் ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி ஷையின் கதீர்.⟫⟫

Read More »

உழ்ஹிய்யாவின் சட்டதிட்டங்கள்: 1 – 5 ✽✽ 35 கேள்விகளும் அதற்கான பதில்களும்

குர்பானிக்காக எடுக்கும் பிராணியின் முழங்கால் பகுதி, அதன் வயிற்றுப் பகுதி, அதன் இரு கண்களையும் சூழ உள்ள பகுதி கருப்பாகவும் ஏனைய பகுதிகள் வெள்ளையாகவும் இருப்பது விரும்பத்தக்கதாகும்.

Read More »

உழ்ஹிய்யா பற்றிய 35 கேள்வி பதில்கள்-தொடர் – 01

நிச்சயமாக என்னுடைய தொழுகையும் என்னுடைய அறுப்பு (குர்பானியு)ம் என் வாழ்வும் என் மரணமும் அகிலத்தாரின் இரட்சகனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே உரித்தானவையாகும்” என்று (நபியே) நீர் கூறுவீராக! (ஸூரத்துல் அன்ஆம்: 162)

Read More »

வருடத்தின் சிறந்த பத்து நாட்கள் – அதுதான் துல்-ஹிஜ்ஜாவின் முதல் பத்து நாட்கள்.PDF

துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களின் பகல்கள் ரமலான் மாதத்தின் இறுதி பத்து பகல்களை விட சிறந்ததாகும்; அதேபோன்று ரமலானுடைய இறுதி பத்து இரவுகள் துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் பத்து இரவுகளை விட சிறந்ததாகும்.

Read More »

உலக நாட்களிலே! மிகவும் சிறந்த நாட்கள் ✽✽✽ துல்ஹிஜ்ஜா மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்கள்.

உலக நாட்களிலே மிகவும் சிறந்த நாட்கள் ✽✽✽ துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்கள் ஆகும். ரமழான் மாதத்தின் இறுதி பத்து நாட்களை விட ✽✽✽ துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்கள் சிறந்த நாட்களாகும். இரவுகளிலே மிகவும் சிறந்த இரவுகள் ✽✽✽ ஏனைய இரவுகளை விட ரமழான் மாதத்தின் இறுதி பத்து இரவுகளாகும். (இப்னு தைமிய்யா)

Read More »

அண்மைய இடுகைகள்

பிரிவுகள் (Catagories)