Refutation

அபூ பவ்ஸான் பைரூஸ் அஹ்மத் அல்-ஹிந்தியின் கூற்றிற்கு ஓர் அறிவு சார்ந்த மறுப்பு

அல்லாஹ்வையும் மறுமைநாளையும் நம்பியவர் (ஒன்று) நல்லதைப் பேசட்டும்,அல்லது வாய்மூடி இருக்கட்டும்.

Read More »

அஷ்-ஷெய்க் ஹுஸைன் அல்-கதீபீ ஹபிழஹுல்லாஹ் முஃதஸிலா சிந்தனை கொண்ட ஹதீஸ் மறுப்பாளர் பி. ஜைனுல் ஆபிதீன் என்பவருக்கு கொடுத்த மறுப்பு – 01

“சத்தியம் வந்து விட்டது, அசத்தியம் அழிந்துவிட்டது, நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்தே தீரும்”

Read More »

அண்மைய இடுகைகள்

பிரிவுகள் (Catagories)