அகீதா – லாமியா இப்னு தைமிய்யா கவிதைத் தொகுப்பு – விளக்கம் – 03

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

بسم الله الرحمن الرحيم

நூல்: ஷரஹ் லாமியா இப்னு தைமிய்யா

ஆசிரியர்: அஷ்-ஷெய்க் ஸெய்த் இப்னு முஹம்மத் இப்னு ஹாதி அல்-மத்கலி ரஹிமஹுல்லாஹ்

தமிழ் மொழி மூல விளக்க உரை: அபூ ஜுலைபீப் ஸாஜித் இப்னு (சுப்யான்) நஸ்ருதீன் அஸ்-ஸெய்லானி

பாடம்: 03

அகீதாவிலிருந்து வழிசருகக்கூடிய காரணங்களும் அதிலிருந்து பாதுகாப்புப் பெறும் வழி முறைகளும்.

5 – உலகில் இருக்கும் அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளையும், அவனின் அல்-குர்ஆன் வசனங்களையும் பற்றி மக்கள் சிந்திக்க மறந்து போனமையும், நவீன மனித கண்டுபிடிப்புக்கள் பொருளாதார வளங்களின் மேன்மகள்; இவைகள் யாவும் மனித பலத்தின் சாதனை என அவர்கள் நினைத்தமையும்.

6 – வீடுகள் சரியான அகீதாவில் உருவாக்கப்படாமை – மனைவி, பிள்ளகள், குடும்பங்களுக்கு சரியான அகீதாவின் பால் வழிகாட்டப் படாமை.

இன்-ஷா அல்லாஹ்! மேற்கூறப்பட்ட இரு விடயங்களையும் ஆதாரங்களுடன் கற்றுக்கொள்வோம்.  

எங்களுடைய இந்த அறிவுத் தளத்துடன் இணைந்திருப்பதன் மூலம்; இங்கு பதிவிடப்படும் உண்மையான ஸலபி உலமாக்களின் அல்-குர்ஆன், அகீதா, தவ்ஹீத், பிக்ஹ், பத்வாக்கள் போன்ற இன்னும் பல பயன்தரக்கூடிய அறிவுகளிலிருந்து, இன்ஷா அல்லாஹ் பயன்பெற முடியும்.

அண்மைய இடுகைகள் Recent Posts

அண்மைய ஜுமுஆக்கள்

பிரிவுகள் (Catagories)