ஆரோக்கியம் எனும் அருட்கொடையை நன்கறிந்தோர் யார்?

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

அல் அல்லாமஃ ஸாலிஹ் அல் fபவ்ஸான் (ஹபிழஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்:

யார் நோயை சுவைத்தாரோ அவரைத் தவிர (வேறு) யாரும் ஆரோக்கியத்தின் பெறுமதியை அறியமாட்டார். {இஆனதுல் முஸ்தபீத் (88)}

தமிழாக்கம்: அபூ உஸாமா (z) ஸைத் இப்னு ரௌனக் அஸ்ஸைலானீ.

அண்மைய இடுகைகள் Recent Posts

அண்மைய ஜுமுஆக்கள்

பிரிவுகள் (Catagories)